Uw partner in duurzaam totaalonderhoud
Wandafwerking

RGS - Resultaatgericht Samenwerken

Binnen vastgoedonderhoud is Resultaatgericht Samenwerken (RGS) onze leidraad. Dit is een werkwijze waarmee we samen met de opdrachtgever nadenken over het verbeteren en onderhouden van uw bezit. Samen met u houden we altijd grip op het proces.

Uw vastgoed op een duurzame manier onderhouden met Resultaatgericht Samenwerken.

Onze specialiteit is het bieden van maatwerk bij het onderhoud en verbeteren van vastgoed. Hierbij staat de behoefte van onze opdrachtgevers en eindgebruikers altijd centraal. Wij zorgen dat kosten voorspelbaar, inzichtelijk en beheersbaar zijn voor u als vastgoedeigenaar. 

Zo werkt RGS

Samen met de opdrachtgevers formuleren we projectdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid, energieprestatie, veiligheid en bruikbaarheid. Het afgesproken kwaliteitsniveau garanderen we over de gehele exploitatieduur.

Voor vastgoedeigenaren

RGS is de ideale werkwijze voor u als vastgoedeigenaar. Door krachten te bundelen houden we wonen betaalbaar en bewoners tevreden.

Grip op onderhoudswerkzaamheden

Met RGS houdt u constant grip op de werkzaamheden die uitgevoerd worden en de kosten die daarbij horen. Zo wordt onderhoud voorspelbaar, inzichtelijk en beheersbaar.

Maatwerk bij onderhoud en renovatie

De behoeften van onze opdrachtgevers en eindgebruikers staat bij ons altijd centraal. Maatwerk bieden is dan ook onze specialiteit.

Wat willen we bereiken met RGS?

Door continu te werken aan een sterke langdurige (keten)samenwerking kunnen we onderhoudsprocessen beter, sneller en prettiger laten verlopen. Hierdoor is sprake van minder fouten, minder vertraging en efficiënt gebruik van materiaal en arbeid.

We maken risico’s inzichtelijk en beheersbaar en stimuleren innovatieve ideeën. Door krachten te bundelen staan we samen sterk, houden we wonen betaalbaar en bewoners tevreden.

Kantoorpand naar appartementen
Plan van aanpak
Inventarisatie

De 7 fases van RGS

Fase 1

Initiatieffase

Samen nemen we uw wensen door op het gebied van onderhoud en verbetering. Uit onze ketenpartners stellen we een team samen dat meedenkt met de planvorming.

Fase 2

Planontwikkeling

Aan de hand van de afgesproken kwaliteitseisen houden we inspecties om verschillende scenario’s op te stellen. We werken hierbij van grof naar fijn. Dit draagt bij aan overzicht, efficiëntie, flexibiliteit en communicatie tijdens het hele proces.

Fase 3

Planuitwerking

Nadat we het gewenste scenario hebben gekozen, maken we een uitgebreide open begroting met activiteitenplan.

Fase 4

Projectvoorbereiding

De werkzaamheden worden ingepland en alle benodigde documenten en vergunningen worden geregeld.

Fase 5

Projectuitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals afgesproken in het activiteitenplan. Tijdens de uitvoering verrichten we onze kwaliteitskeuringen zodat we het gewenste resultaat halen.

Fase 6

Projectoverdracht

Samen met u beoordelen we of de gewenste resultaten behaald zijn.

Fase 7

Beheerfase

Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, leveren wij de juiste service en nazorg. Dit doen we door periodieke metingen uit te voeren en een eindkeuring voordat er een volgende onderhoudsbeurt is.

Communicatie

Tijdens het hele proces houden we alle betrokken partijen op de hoogte. Bewoners informeren we over inspecties, werkzaamheden, de planning en de daarbij horende overlast. Tijdens het project zorgen we dat klachten worden afgehandeld en dat ook de bewoners na afloop een voldaan gevoel krijgen. Na afronding versturen we een onafhankelijke enquête om de bewonerstevredenheid te meten.

Werken bij Zandstra

Klanten aan het woord

“Wat een verrassing. Vandaag stond er een wel zeer prachtig boeket bloemen bij ons voor de deur. En tijdens de Kerst al een mooie doos met lekkers. Jullie ook, als Team Zandstra Totaal Onderhoud, bedankt voor jullie advies én inspanningen. Jullie maken de slogan van “Vakwerk en Kwaliteit” absoluut waar. En daarnaast ook gewoon erg aardige mensen. We zijn zeer tevreden en gelukkig met het schilderwerk, het nieuwe glas en de shutters. Elke dag een genot om naar te kijken.”

Roelof

“Dankzij hun expertise en toewijding zijn alle panden in uitstekende staat gehouden en is hun waarde en functionaliteit behouden gebleven. Decommunicatie verloopt altijd soepel en helder, waardoor er een prettige samenwerking ontstaat. Kortom onderhoud op topniveau.”

© Copyright Zandstra Totaalonderhoud 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen